Het huis op orde houden, met het huishoudgeld uitkomen, met instanties omgaan, schulden vereffenen, het zijn allemaal taken waar veel mensen moeite mee hebben. Ook uw werknemer met schulden of financiële problemen.

Voor een aantal mensen zijn de eisen die gesteld worden aan verantwoord budgetteren niet op te brengen. De kennis ontbreekt of de psychiatrische problematiek is van dien aard dat er constante schulden ontstaan. Een ander veel voorkomend feit is dat een werknemer met schulden niet krijgt waar hij/zij recht op heeft. Schulden zijn er “te” vaak de oorzaak van dat mensen letterlijk ziek worden.

Reclames en andere verleidingen zorgen voor hogere schulden bij uw werknemers.

Reclame en het gemak van het pinnen maakt dat er bij deze mensen achterstanden en schulden ontstaan. In het begin zal men nog het ene gat met het andere kunnen dichten, echter wanneer de administratie niet meer te overzien is zal deze groep werknemers met schulden geneigd zijn om de post niet meer te openen waardoor schulden al snel problematisch worden.

Meer ziekteverzuim door werknemers met schulden.

Deurwaarders gaan aankloppen en exploten zullen op de deurmat vallen. Mensen zullen van al deze ellende ziek kunnen worden. Wanneer mensen werken zal de werkgever te maken kunnen krijgen met loonbeslagen of geconfronteerd worden met ziekteverzuim door de werknemer met schulden. Op de werkgever rusten tal van verplichtingen die waar mogelijk tot re-integratie moeten leiden.

Stabiliseren van het inkomen en de uitgaven zijn belangrijk voor mensen om weer hoop te krijgen voor de toekomst en plezier in hun sociale en economische leven.

Fintabewind richt zich op het bereiken van een evenwichtige financiële administratie voor onze klanten.

Indien schuldeloos niet tot de mogelijkheden behoort dan richt ons bedrijf zich op stabilisatie van de financiële administratie van de werknemer met schulden.

Neem contact op
Branchevereniging PBI

Finta Bewind is lid van de Branchevereniging Horus

Stichting FTI
Erkend Leerbedrijf Calibris