Bewindvoering en budgetbeheer de tarieven.

De tarieven voor bewindvoering wordt vastgesteld door het L.O.V.C.K.. Dit is een landelijk overleg orgaan dat deze tarieven jaarlijks bijstelt. Dus Finta Bewind houdt zich aan deze vastgestelde tarieven en zien wij geen reden om hier vanaf te wijken. Wanneer het inkomen van de onder bewind gestelde onvoldoende is om de kosten voor bewind te kunnen voldoen, kan hier in veel gevallen bijzondere bijstand voor worden aangevraagd. Als resultaat, dat ieder van bewindvoering gebruik kan maken. Zo maken we het net wat gemakkelijker voor je.

Tarieven Finta Bewind

Beschermingsbewind

Vraag info
  • Professionele Bewindvoering
  • Tarieven zoals vastgesteld door het LOVCK
  • Intake volgens LOVCK

Curatele

Vraag info
  • Professionele Bewindvoering
  • Tarieven zoals vastgesteld door het LOVCK
  • Intake volgens LOVCK

Mentorschap

Vraag info
  • Professioneel mentorschap
  • Tarieven zoals vastgesteld door het LOVCK
  • Intake volgens LOVCK

Budgetbeheer

Vraag info
  • Dienstverlening op maat