Finta Bewind en mentorschap - samen zaken goed regelen

Wat doet een mentor?

De mentor zorgt ervoor dat jij de regie over je leven kunt behouden. Samen bouw je een vertrouwensband op en de mentor neemt beslissingen op basis van jouw eigen normen en waarden. Wat doet een mentor dan? De mentor is bevoegd te beslissen over jouw verzorging en begeleiding en daarnaast is de mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor persoonlijke zaken.

Wat houdt mentorschap in?

Mentorschap is het vertegenwoordigen van mensen op het vlak van zorg, behandeling en begeleiding. Dit wanneer er onvoldoende ondersteuning is vanuit eigen netwerk en je zelf ondersteuning/overname nodig hebt. Een mentor ziet toe op de geboden zorg en stelt, waar nodig, kritische vragen. Samen met de cliënt wordt gekeken welke zorg wenselijk is en hoe deze opgestart kan worden. Daarnaast voert de mentor gesprekken met hulpverleners/behandelaren en overige betrokkenen.  Het uiteindelijke doel kan hierin verschillen, uiteindelijk draait dit om stabiliteit in wonen en zorg en goede vertegenwoordiging.

Mentorschap in de praktijk

In de praktijk hebben mentoren regelmatig contact met de cliënt. Soms is die behoefte groter dan andere keren maar de mentor blijft altijd op de hoogte. Ook onderhoudt de mentor contact met hulpverlening en andere zorgpartners. Soms houdt dit in dat de mentor een multidisciplinair overleg heeft met verschillende partijen en soms is dat 1 op 1 schakelen met cliënt of verzorgende. Een mentor is niet bevoegd te beslissen over financiële zaken. Hiervoor kun je kiezen voor een bewindvoerder.

Hoe vraag je mentorschap aan?

Mentorschap is een wettelijke maatregel. Dit houdt in dat iemand niet zomaar een mentor toegewezen krijgt. Hiervoor moet er duidelijk draagvlak zijn en moet een aanvraag worden gedaan bij de rechtbank. De rechter beslist vervolgens of iemand daadwerkelijk een mentor toegewezen krijgt. Bij dit proces van verzoek tot aanvraag helpen de mentoren van Finta.

Welke taken voert een mentor uit?

De taken van een mentor zijn:

  • Belangen behartigen: Adviseren over en opkomen voor persoonlijke belangen van de cliënt.
  • Advisering: Cliënten adviseren in het nemen van persoonlijke beslissingen die invloed hebben op de belangen van de cliënt.
  • Vertegenwoordiging: Het vertegenwoordigen van de cliënt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • Vertrouwen: Een vertrouwensband opbouwen met de cliënt zodat de mentor beslissingen kan nemen in het belang van de cliënt.
Bevoegdheden van een mentor
  • Beslissingen nemen over de verpleging verzorging en begeleiding van een cliënt.
  • Vaststellen wanneer een cliënt zelf kan beslissen en wanneer niet. Het doel is altijd de cliënt zoveel mogelijk te betrekken bij besluiten danwel de cliënt zelf te laten beslissen.

Binnen 24 uur contact

Binnen 24 uur hebben we contact om je situatie door te spreken en een afspraak voor bewindvoering te maken. Geen lange wachttijden of onzekerheid of we wel contact opnemen.

Binnen 7 dagen een afspraak

Omdat we begrijpen dat je niet lang wilt wachten op bewindvoering maken wij binnen 7 dagen een persoonlijke afspraak om jouw situatie door te spreken.

Persoonlijke kennismaking

De keuze voor een bewindvoerder is een belangrijke keuze. Daarom wil je weten met wie je te maken hebt. Wij maken een persoonlijke afspraak met je waarin we elkaar leren kennen.

Vertrouwd bewind

Wij worden jaarlijks door een auditor en de rechtbank gecontroleerd op onze kwaliteit. Je kunt je dus met een gerust hart aanmelden.

Ik wil meteen contact over mentorschap

Kunnen we je helpen? Vul het formulier in en we nemen binnen 24 uur contact met je op. Stel je vragen over Bewindvoering, Mentorschap, Budgetbeheer, Curatele. Ook voor hulpverleners.

Bij het versturen van dit formulier geef ik aan akkoord te gaan met de Privacy verklaring en Disclaimer van Finta Bewind.