Finta Bewind en mentorschap - samen zaken goed regelen

Bereikbaarheid mentor bij noodgevallen.

Regelmatig krijgen wij vragen over de bereikbaarheid van ons als mentoren. Een logische vraag gezien de verantwoordelijkheden die we dragen en de dagelijkse praktijk waarin niets op gezette tijdstippen gebeurt.

Hier beschrijven we de regelgeving ten aanzien van onze bereikbaarheid en hoe wij hier in de praktijk mee omgaan. Wanneer hier vragen over zijn kun je altijd contact met ons opnemen.

De regelgeving

Laten we beginnen bij de theorie. De theorie is wat de rechtspraak ons voorschrijft. Dit staat uitgeschreven in artikel 5, tweede en zevende lid, Besluit kwaliteitseisen CBM en dit kun je ook terugvinden in de Aanbevelingen Mentorschap . Hierin staat dat de mentor voor noodgevallen bereikbaar dient te zijn tot 22:00 uur. En indien er ’s nachts (na 22:00 uur) is gebeld over een noodgeval dient de mentor de volgende ochtend uiterlijk 8:00 uur terug te bellen. Dit is de bereikbaarheid buiten de werkdagen om.

Zijn wij altijd bereikbaar?

Je kunt ons 24/7 bellen. Dat houdt echter niet in dat we ook altijd meteen opnemen. Dit hangt van verschillende factoren af. Zo pakken we niet meteen op als we bijvoorbeeld bij een intake zitten of in gesprek zijn met een cliënt en hulpverleners bijvoorbeeld. Als we niet meteen oppakken vragen we je 1 ding te doen en dat is de voicemail inspreken. Als je dat doet en de situatie omschrijft met het verzoek zo snel mogelijk terug te bellen dan doen we dat. Dit geldt dus voor alle noodgevallen gedurende dag en nacht. 

Hoe gaan jullie om met de regelgeving?

Regelgeving is er niet voor niets. Hier proberen we ons als mentoren dan ook altijd strak aan te houden. Dat houdt in dat we om 22:00 uur nog een keer controleren of we niet gebeld zijn voor noodgevallen en de volgende dag altijd bij opstaan controleren of er voicemail berichten zijn met daarin een noodgeval.  Wij vragen niet van onze mentoren dat ze met de telefoon naast zich slapen uitzonderingen daargelaten. Daarvoor zijn de bijzondere omstandigheden.

Bijzondere omstandigheden

In ons vakgebied hebben we natuurlijk ook wel eens te maken met bijzondere omstandigheden. Dit kunnen omstandigheden zijn die erom vragen dat we echt 24/7 bereikbaar zijn. Dit gaat vaak om een enkele keer een nacht. Als iemand bijvoorbeeld met spoed wordt opgenomen. Of wanneer iemand vermist is en gezocht wordt. In die gevallen kun je ons altijd bellen en gaan we met elkaar in overleg. Mocht het nodig blijken dat we voor die situatie tijdelijk met de telefoon naast ons slapen dan doen we dat.